PoPo – Portfoliopolku lukiokoulutukseen yhteisöllisillä verkostoportfolioilla


PoPo-hankkeessa kehitetään formaalien ja informaalien oppimisympäristöjen monimuotoista hyödyntämistä käyttämällä yhteisöllistä verkostoportfoliota ja lisätyn todellisuuden sovellutusta pedagogisena työkaluna. Asiantuntijoiden, rehtorien ja opettajien sekä opiskelijoiden yhteisessä prosessissa kehitetään hankkeessa aivan uudenlaista yhteisöllistä portfoliopedagogiikkaa ja sen menetelmiä.

Hankkeen tuloksena lukioilla on edellytykset tarjota joustavia opintopolkuja (ks. KESU 2011 – 2016) yhteisöllisellä verkostoportfoliolla (niin sisällöllisesti kuin menetelmällisesti). Lukioilla on myös käytössä uusia, vaihtoehtoisia opiskelu- ja arviointikäytänteitä, jotka yhdistävät eri formaalit ja informaalit oppimisympäristöt oppijan eheään oppimisprosessiin. Hankkeen tulokset näkyvät läpäisyssä ja keskeyttämisen vähenemisessä.

Popo-hankkeen tuotokset löydät ePortfolio-wikistä.





external image oppimisymparistot_merkki.jpg